Nasza oferta pielęgnacyjno-opiekuńcza

W Medszkol zapewniamy profesjonalne usługi medyczne dla osób starszych, które ze względu na zły stan zdrowia, wywołany przewlekłą chorobą lub zmianami starczymi, wymagają stałej i kompleksowej opieki. Prowadzone przez nasz zespół zajęcia, w połączeniu z leczeniem farmakologicznym, dietetycznym i rehabilitacyjnym, mają za zadanie nie tylko utrzymać pacjentów w jak najlepszej kondycji, ale również przygotować się psychicznie do nowej sytuacji i zaakceptować zmiany, które zaszły w ich życiu.

Każdy z naszych podopiecznych jest traktowany w sposób indywidualny, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować się do osobistych potrzeb, zapewniając jednocześnie pełne poczucie bezpieczeństwa oraz komfort. Nad przebiegiem terapii czuwa nasz doświadczony personel, składający się z lekarzy, pielęgniarek oraz opiekunek.

 

Medszkol oferuje świadczenia zdrowotne obejmujące:

  • profesjonalną opiekę pielęgnacyjną,
  • opiekę lekarską i kontynuację leczenia farmakologicznego,
  • rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji,
  • psychoterapię i terapię zajęciową, które pozwalają na zachowanie aktywności osobom starszym i schorowanym,
  • przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji,
  • edukację mającą na celu adaptację chorego do nowej sytuacji, zmienionej w wyniku choroby,
  • wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia.

O terminie przyjęcia do naszego ośrodka pielęgnacyjno-opiekuńczego decyduje kolejność zgłoszenia. Pacjenci NFZ podczas rejestracji muszą przedłożyć odpowiedni wniosek o przyjęcie do zakładu, wystawiony przez lekarza rodzinnego lub lekarza innej placówki opieki zdrowotnej. Oczywiście nasze usługi świadczymy również dla pacjentów prywatnych. Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących pobytów komercyjnych? Skontaktuj się z nami.